top
Du har ingen varer i indkøbskurven

Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse
 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakt
 3. Ret til annullering
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Forbehold for ejendomsret
 7. Ansvar for defekter (garanti)
 8. Indløsning af kampagnekuponer
 9. Indløsning af gavekort
 10. Gældende lovgivning
 11. Sted for jurisdiktion
 12. Adfærdskodeks
 13. Alternativ tvistbilæggelse
1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "GTC") for virksomheden Peticare GmbH (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle kontrakter indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "kunde") og sælgeren vedrørende alle varer og/eller tjenester, der præsenteres i sælgerens onlinebutik. Inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser afvises hermed, medmindre andet er aftalt.

1. 2 Disse GTC gælder tilsvarende for kontrakter om levering af vouchere, medmindre andet er aftalt.

1. 3 En forbruger er i henhold til disse vilkår enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke primært kan henføres til deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

1.4 En iværksætter er i henhold til disse vilkår en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af sin kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt

2. 1 Produktbeskrivelserne i sælgers onlinebutik udgør ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online shop. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Desuden kan kunden også sende tilbuddet til sælgeren via e-mail, fax, online kontaktformular, post eller telefon.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvor kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende i denne henseende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at anmode om betaling fra kunden, efter at ordren er afgivet.

Hvis der findes flere af de førnævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer indtræffer først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at tilbuddet er afsendt af kunden, og slutter ved udgangen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPals brugsbetingelser, der er tilgængelige på https://www.paypal.com /de /webapps /mpp /ua /useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, der er tilgængelige på https://www.paypal.com/de /webapps /mpp /ua /privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis betalingsmetoden "Amazon Payments" er valgt, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon"), underlagt Amazon Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.amazon.de/help / 201751590. Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, udsteder han også en betalingsordre til Amazon ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online bestillingsformular gemmes aftaleteksten af sælger efter aftalens indgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) efter afsendelse af kundens bestilling. Sælgeren vil ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens onlinebutik, før han sender sin ordre, arkiveres ordredataene på sælgerens websted og kan tilgås gratis af kunden via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at indtaste de tilsvarende login-data.

2.7 Før kunden afgiver en bindende ordre via sælgerens online bestillingsformular, kan kunden genkende eventuelle indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre at genkende indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, som forstørrer visningen på skærmen. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2. 8 Det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.

2. 9 Ordrebehandling og kontakt udføres generelt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han har angivet til ordrebehandling, er korrekt, så de e-mails, som sælgeren sender, kan modtages på denne adresse. Især ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, der er bestilt af sælgeren til at behandle ordren, kan leveres.

3) Ret til annullering

3.1 Forbrugere har generelt ret til fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgers afbestillingsregler.

3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved levering til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse omfatter f.eks. omkostninger til overførsel af penge fra kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. toldafgifter). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4. 3 Betalingsmulighederne vil blive kommunikeret til kunden i sælgerens online shop.

4.4 Såfremt der er aftalt forudbetaling via bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter aftalens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" er valgt, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbankkonto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", legitimere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan finde flere oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com /sofort /.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Hvis sælger tilbyder at afsende varen, skal levering ske inden for det af sælger angivne leveringsområde til den af kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i sælgers ordrebehandling, er afgørende for behandling af transaktionen.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige omkostninger, som sælgeren pådrager sig som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. Hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgers fortrydelsespolitik for returomkostningerne.

5.3 Såfremt kunden optræder som erhvervsdrivende, overgår risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang og forringelse til kunden, så snart sælgeren har overgivet salgsgenstanden til den speditør, fragtfører eller anden person eller organisation, som har fået til opgave at udføre forsendelsen. Hvis kunden handler som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte først, når det solgte er overgivet til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage det. Uanset ovenstående overgår risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang og forringelse til kunden, også når der er tale om en forbruger, så snart sælgeren har overgivet salgsgenstanden til speditøren, fragtføreren eller den person, der i øvrigt er bemyndiget til at udføre forsendelsen.Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte overgår til kunden, også når der er tale om forbrugere, så snart sælgeren har overgivet varen til speditøren, transportøren eller den person eller organisation, der er bemyndiget til at udføre forsendelsen, hvis kunden har antaget speditøren, transportøren eller den person eller organisation, der er bemyndiget til at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke forinden har oplyst kunden om denne person eller organisation.

5.4 Sælger forbeholder sig ret til at hæve aftalen i tilfælde af fejlagtig eller mangelfuld selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og sælgeren har indgået en specifik dækkende transaktion med leverandøren med behørig omhu. Sælger skal gøre sig alle rimelige bestræbelser på at fremskaffe varen. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne skal kunden straks informeres, og vederlaget skal refunderes uden forsinkelse.

5.5 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.6 Vouchere udleveres til kunden på følgende måde:

- via e-mail

6) Forbehold for ejendomsret

Hvis sælger betaler forud, forbeholder han sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)

Medmindre andet er angivet i de følgende bestemmelser, gælder bestemmelserne om lovbestemt ansvar for mangler. I afvigelse herfra gælder følgende for aftaler om levering af varer:

7.1 Hvis kunden fungerer som iværksætter,

 • sælgeren har valget af typen af efterfølgende opfyldelse;
 • Forældelsesfristen for mangler ved nye varer er et år fra levering af varen;
 • rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket for brugte varer;
 • Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en omlevering som led i mangelsansvaret.

7.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af tidsfrister gælder ikke

 • for krav om skadeserstatning og refusion af udgifter fra kunden,
 • i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt har skjult manglen,
 • for varer, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens defekt,
 • for enhver eksisterende forpligtelse for sælgeren til at levere opdateringer til digitale produkter, i tilfælde af kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.3 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for enhver eksisterende lovbestemt regresret desuden upåvirket.

7.4 Hvis kunden optræder som handlende i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle forpligtelse til at inspicere og give meddelelse om mangler i henhold til § 377 HGB. Hvis kunden ikke opfylder de deri regulerede meddelelsesforpligtelser, betragtes varen som godkendt.

7.5 Hvis kunden handler som forbruger, opfordres han til at klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og til at informere sælgeren om dette. Hvis kunden undlader at gøre dette, har det ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktlige krav på mangler.

8) Indløsning af reklamekuponer

8. 1 Vouchere, der udstedes gratis af sælgeren som en del af salgsfremmende kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "salgsfremmende vouchere"), kan kun indløses i sælgerens onlinebutik og kun i den angivne periode.

8.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra voucherkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af den salgsfremmende voucher.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på den salgsfremmende voucher. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.

8.6 Hvis værdien af den salgsfremmende voucher ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, der tilbydes af sælgeren, vælges til at afregne forskellen.

8.7 Saldoen på en kampagnekupon udbetales ikke kontant og er heller ikke rentebærende.

8.8 Reklamekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med reklamekuponen, inden for rammerne af deres lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser den salgsfremmende voucher i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive indehavers manglende autorisation, juridiske umyndighed eller manglende repræsentationsmagt.

9) Indløsning af gavekort

9. 1 Gavekort, der kan købes via sælgers onlinebutik (i det følgende benævnt "gavekort"), kan kun indløses i sælgers onlinebutik, medmindre andet er angivet i gavekortet.

9.2 Gavekort og resterende tilgodehavende på gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende tilgodehavende krediteres kunden indtil udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af yderligere gavekort.

9.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

9.7 Saldoen på et gavekort bliver hverken udbetalt kontant eller forrentet.

9.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive indehavers manglende bemyndigelse, umyndighed eller manglende repræsentationsbeføjelse.

10) Gældende lovgivning

10. 1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne med undtagelse af lovgivningen om internationale køb af løsøregenstande. I forhold til forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, beskyttelsen i henhold til ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke er inddraget.

10.2 Desuden gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, der ikke tilhører en medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse.

11) Sted for jurisdiktion

Hvis kunden optræder som erhvervsdrivende, offentligretlig juridisk person eller offentligretlig fond med hjemsted i Forbundsrepublikken Tyskland, er sælgers hjemsted eksklusivt værneting for alle tvister, der udspringer af denne kontrakt. Hvis kunden har bopæl uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår som følge af kontrakten, kan henføres til kundens professionelle eller kommercielle aktivitet. I ovennævnte tilfælde er sælgeren dog under alle omstændigheder berettiget til at appellere til retten på kundens forretningssted.

12) Adfærdskodeks
13) Alternativ tvistbilæggelse

13.1 EU-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvistbilæggelse på internettet på følgende link: https://ec.europa.eu /consumers /odr

Denne platform fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online købs- eller servicekontrakter, som en forbruger er involveret i.

13.2 Sælger er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.