About Us

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger om den dataansvarlige

1.1 Vi er glade for, at du besøger vores websted, og vi takker for din interesse. I det følgende vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som du kan identificeres personligt med.

1.2 Den dataansvarlige for databehandlingen på dette websted i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er Peticare GmbH, Kirchstrasse 22, 54472 Monzelfeld, Tyskland, tlf.: +49 (0) 6531 971 9347, fax: +49 (0) 6531 973 621, e-mail: info@peticare.eu. Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.

1.3 Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den ansvarlige person). Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at se strengen "https://" og låsesymbolet i din browserlinje.

2) Indsamling af data, når du besøger vores websted

Under den rent informative brug af vores hjemmeside, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun data, som din browser overfører til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise webstedet for dig:

 • Vores besøgte websted
 • Dato og klokkeslæt på adgangstidspunktet
 • Mængden af sendte data i bytes
 • Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
 • Anvendt browser
 • Anvendt operativsystem
 • Anvendt IP-adresse (hvis relevant: i anonymiseret form)

Behandlingen foretages i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten af vores websted. Oplysningerne videregives ikke og anvendes ikke på nogen anden måde. Vi forbeholder os dog retten til at kontrollere serverens logfiler efterfølgende, hvis der er konkrete tegn på ulovlig brug.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores websted mere attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Det er små tekstfiler, som gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes efter afslutningen af browsersessionen, dvs. efter at du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din slutenhed og gør det muligt at genkende din browser næste gang, du besøger os (såkaldte permanente cookies). Hvis der sættes cookies, indsamler og behandler de visse brugeroplysninger som f.eks. browser- og lokaliseringsdata og IP-adresseværdier i et individuelt omfang. Vedvarende cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum, som kan variere afhængigt af cookien. Varigheden af den pågældende lagring af cookies kan du finde i oversigten over cookie-indstillingerne i din webbrowser.

I nogle tilfælde tjener cookies til at forenkle bestillingsprocessen ved at gemme indstillinger (f.eks. ved at huske indholdet af en virtuel indkøbskurv til et senere besøg på webstedet). Hvis personoplysninger også behandles af individuelle cookies, som vi anvender, sker behandlingen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO enten til opfyldelse af kontrakten, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO eller i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c, i DSGVO. a DSGVO i tilfælde af givet samtykke eller i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, DSGVO for at beskytte vores legitime interesser i den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden samt en kundevenlig og effektiv udformning af besøget på siden.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og kan beslutte individuelt, om du vil acceptere dem, eller du kan udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Hver browser er forskellig i den måde, den håndterer cookie-indstillinger på. Dette er beskrevet i hjælpemenuen i hver browser, som forklarer, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Du kan finde dem for de respektive browsere under følgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset, hvis du ikke accepterer cookies.

4) Kontaktoptagelse

Personoplysninger indsamles, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). Hvilke data der indsamles ved brug af en kontaktformular, kan ses på den pågældende kontaktformular. Disse data opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at besvare din henvendelse eller kontakte dig og den tilhørende tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Dine oplysninger slettes, når din anmodning er blevet behandlet. Dette er tilfældet, når omstændighederne tyder på, at det pågældende spørgsmål er endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er nogen lovbestemte tilbageholdelsesforpligtelser, der siger det modsatte.

5) Databehandling i forbindelse med åbning af en kundekonto og til kontraktbehandling

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO vil personoplysninger fortsat blive indsamlet og behandlet, hvis du giver os dem til opfyldelse af en kontrakt eller ved åbning af en kundekonto. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Det er til enhver tid muligt at slette din kundekonto ved at sende en besked til den ansvarlige persons ovennævnte adresse. Vi gemmer og bruger de oplysninger, som du har givet os, med henblik på at behandle kontrakten. Efter afslutning af kontraktens behandling eller sletning af din kundekonto vil dine data blive spærret med hensyn til skattemæssige og handelsretlige opbevaringsperioder og slettet efter udløbet af disse perioder, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi har forbeholdt os en lovlig tilladt yderligere brug af data.

6) Kommentarfunktion

I forbindelse med kommentarfunktionen på dette websted vil oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af kommentaren og det kommentatornavn, som du har valgt, blive gemt og offentliggjort på dette websted ud over din kommentar. Desuden vil din IP-adresse blive logget og gemt. Denne lagring af IP-adressen sker af sikkerhedshensyn og i tilfælde af, at den pågældende person krænker tredjemands rettigheder ved at skrive en kommentar eller offentliggøre ulovligt indhold. Vi har brug for din e-mailadresse for at kunne kontakte dig i tilfælde af, at en tredjepart gør indsigelse mod dit offentliggjorte indhold som værende ulovligt. Retsgrundlaget for opbevaring af dine data er art. 6, stk. 1, litra b og f i DSGVO. Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer, hvis tredjeparter gør indsigelse mod dem som ulovlige.

7) Brug af kundedata til direkte reklame

7.1 Tilmelding til vores nyhedsbrev pr. e-mail

Hvis du tilmelder dig vores e-mail-nyhedsbrev, sender vi dig regelmæssigt oplysninger om vores tilbud. Kun din e-mailadresse er nødvendig for at sende nyhedsbrevet. Det er frivilligt at give yderligere oplysninger, og de bruges til at henvende sig til dig personligt. Vi bruger den såkaldte dobbelt opt-in-procedure til at sende nyhedsbrevet. Det betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev pr. e-mail, når du udtrykkeligt har bekræftet, at du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve. Vi sender dig derefter en e-mail med en bekræftelse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover ved at klikke på et passende link.

Ved at aktivere bekræftelseslinket giver du os dit samtykke til brugen af dine personoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi din IP-adresse, som din internetudbyder (ISP) har angivet, samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen for senere at kunne spore eventuelt misbrug af din e-mailadresse. De data, som vi indsamler, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, bruges udelukkende til at henvende dig på en reklamemæssig måde via nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via det link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet, eller ved at sende en tilsvarende meddelelse til den ansvarlige person, der er nævnt i begyndelsen. Når du har afmeldt dig, slettes din e-mailadresse straks fra vores nyhedsbrevsliste, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge dine data på en måde, der går videre end dette og er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

7.2- Annoncering med brevpost
På baggrund af vores legitime interesse i personlig direkte reklame forbeholder vi os ret til at gemme dit for- og efternavn, din postadresse og - for så vidt vi har modtaget disse yderligere oplysninger fra dig inden for rammerne af kontraktforholdet - din titel, akademiske grad, fødselsår og din erhvervs-, branche- eller forretningsbetegnelse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO og til at bruge disse oplysninger til at sende dig interessante tilbud og oplysninger om vores produkter pr. brevpost.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring og brug af dine oplysninger til dette formål ved at sende en meddelelse til den ansvarlige person.

8) Databehandling til ordrebehandling

8.1 I det omfang, det er nødvendigt for afviklingen af kontrakten med henblik på levering og betaling, videregives de af os indsamlede personoplysninger til den bestilte transportvirksomhed og det bestilte kreditinstitut i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

Hvis vi skylder dig opdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter på grundlag af en tilsvarende kontrakt, behandler vi de kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse), som du har oplyst ved bestillingen, for at kunne informere dig personligt om kommende opdateringer inden for den lovbestemte periode inden for rammerne af vores lovbestemte informationspligt i henhold til art. 6, stk. 1, litra c DSGVO ved hjælp af passende kommunikationsmidler (f.eks. pr. post eller e-mail). Dine kontaktoplysninger vil udelukkende blive brugt med det formål at informere dig om opdateringer, som vi skylder dig, og vil kun blive behandlet af os til dette formål i det omfang, det er nødvendigt for de respektive oplysninger.

For at kunne behandle din ordre arbejder vi også sammen med følgende tjenesteudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i forbindelse med gennemførelsen af indgåede kontrakter. Visse personoplysninger overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.

8.2 For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder samarbejder vi med eksterne fragtpartnere. Vi videregiver dit navn samt din leveringsadresse og, hvis det er nødvendigt for leveringen, dit telefonnummer til en fragtpartner, som vi har valgt udelukkende med henblik på levering af varer art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO.

8.3 Brug af særlige tjenesteudbydere til ordrebehandling og håndtering

- Amazon Fulfillment (FBA)
Ordrebehandling udføres af tjenesteudbyderen "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) inden for rammerne af "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Dine personlige oplysninger videregives udelukkende til Amazon med det formål at behandle online-bestillingen. Overførslen finder sted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO og kun i det omfang, det er nødvendigt for ordrebehandlingen. Nærmere oplysninger om Amazons databeskyttelse og privatlivspolitik kan ses på følgende link: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

8.4 Overførsel af personoplysninger til leverandører af forsendelsestjenester

- DHL
Hvis varerne leveres af transportudbyderen DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), videregiver vi din e-mailadresse til DHL i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO før varerne leveres med henblik på at aftale en leveringsdato eller for at give meddelelse om levering, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i forbindelse med bestillingsprocessen. I modsat fald videregiver vi kun modtagerens navn og leveringsadressen til DHL med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Disse oplysninger vil kun blive videregivet, hvis det er nødvendigt for leveringen af varerne. I dette tilfælde er det ikke muligt at koordinere leveringsdatoen på forhånd med DHL eller at give meddelelse om levering.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden over for den ovenfor nævnte ansvarlige person eller over for transportudbyderen DHL.

8.5 Brug af udbydere af betalingstjenester (betalingstjenester)

- Amazon Pay
Hvis du vælger betalingsmetoden "Amazon Pay", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon Payments"), som vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) i DSGVO. Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Hvis cookies, dvs. små tekstfiler, der gemmes på enheden, sættes ved brug af Amazon Pay, sker dette udelukkende på grundlag af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes via det "cookie samtykkeværktøj", der er implementeret på hjemmesiden. Du kan få yderligere oplysninger om Amazon Payments' databeskyttelsesbestemmelser på følgende internetadresse: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Klarna
Hvis du vælger en Klarna-betalingstjeneste, vil betalingen blive behandlet via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). For at muliggøre behandlingen af betalingen behandles dine personlige oplysninger (for- og efternavn, gade, husnummer, postnummer, by, køn, e-mailadresse, telefonnummer og IP-adresse) samt oplysninger vedrørende ordren (f.eks. fakturabeløb, vare, leveringsdato). (f.eks. fakturabeløb, artikel, leveringsform) videregives til Klarna med henblik på at kontrollere din identitet og kreditværdighed, forudsat at du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO under bestillingsprocessen. Du kan finde ud af, hvilke kreditbureauer dine oplysninger kan blive videregivet til her:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). Hvis scoreværdierne er inkluderet i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoringsværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. Klarna bruger de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse til en afvejet beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforholdet.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en meddelelse til den dataansvarlige eller til Klarna. Klarna kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre betalinger i overensstemmelse med kontrakten.
Dine personlige data vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og som angivet i Klarnas databeskyttelsespolitik for registrerede personer i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
eller for registrerede personer med hjemsted i Østrig https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
vil blive behandlet.
- Paypal
Når du betaler via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb på konto" eller "betaling i rater" via PayPal, videregiver vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal") som en del af betalingsbehandlingen. Overførslen finder sted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen.
For betalingsmetoderne kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis de tilbydes - "køb på konto" eller "afdragsbetaling" via PayPal, forbeholder PayPal sig ret til at foretage en kreditvurdering. Til dette formål kan dine betalingsoplysninger videregives til kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af PayPals legitime interesse i at fastslå din solvens. PayPal bruger resultatet af kreditkontrollen med hensyn til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling med henblik på at træffe beslutning om at stille den pågældende betalingsmetode til rådighed. Kreditværdighedsoplysningerne kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdierne indgår i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoringsværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. For yderligere oplysninger om databeskyttelseslovgivningen, herunder oplysninger om de anvendte kreditbureauer, henvises til PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for den kontraktmæssige behandling af betalinger.
- SOFORT
Hvis du vælger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt "SOFORT"), til hvem vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din bestilling i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO. Sofort GmbH er en del af Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med betalingstjenesteudbyderen SOFORT og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan få yderligere oplysninger om SOFORTs databeskyttelsespolitik på følgende internetadresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

9) Kontakt med påmindelse om vurdering

Egen påmindelse om bedømmelse (ikke sendt af et kundebedømmelsessystem).
Vi bruger din e-mailadresse til en engangs påmindelse om at indsende en vurdering af din ordre til det vurderingssystem, vi bruger, forudsat at du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at gøre dette under eller efter din ordre i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en meddelelse til den dataansvarlige.

10) Brug af sociale medier: videoer

Brug af Youtube-videoer

Dette websted bruger Youtube-indlejringsfunktionen til at vise og afspille videoer fra udbyderen "Youtube", som tilhører Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Her anvendes den udvidede databeskyttelsestilstand, som ifølge udbyderen kun udløser lagring af brugeroplysninger, når videoen/videoerne afspilles. Hvis afspilningen af indlejrede Youtube-videoer startes, bruger udbyderen "Youtube" cookies til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Ifølge oplysninger fra "Youtube" bruges disse bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive tilknyttet direkte til din konto, når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din YouTube-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer dem. En sådan vurdering foretages navnlig i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af Googles legitime interesser i visning af personliggjort reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sit websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, men du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret. Når du bruger YouTube, kan personoplysninger også blive overført til servere hos Google LLC. i USA.
Uafhængigt af afspilning af de indlejrede videoer etableres der en forbindelse til Google-netværket, hver gang dette websted kaldes, hvilket kan udløse yderligere databehandlinger uden vores indflydelse.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse på "Youtube" findes i Youtube-brugsbetingelserne på https://www.youtube.com/static?template=terms og i Googles databeskyttelseserklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du deaktivere denne tjeneste i "Cookie Consent Tool" på webstedet.

11) Online markedsføring

Sporing af konvertering via Google Ads
Dette websted anvender online-annonceringsprogrammet "Google Ads" og inden for rammerne af Google Ads konverteringssporing af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger Google Ads til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websteder ved hjælp af reklamemedier (såkaldte Google Adwords). Vi kan fastslå, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er i forhold til dataene fra reklamekampagnerne. På denne måde forfølger vi målet om at vise reklamer, der er af interesse for dig, gøre vores websted mere interessant for dig og opnå en rimelig beregning af de afholdte reklameomkostninger.
Cookien til sporing af konverteringer sættes, når en bruger klikker på en annonce, der er placeret af Google. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores på tværs af Google Ads-klienters websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at oprette konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, der har tilmeldt sig konverteringssporing. Kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne personligt.
Brugen af Google Ads kan også resultere i overførsel af personoplysninger til servere hos Google LLC. i USA.
Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Ads Conversion Tracking, og om Googles håndtering af data fra websteder findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle de ovenfor beskrevne behandlinger, især indstillingen af cookies til læsning af oplysninger på den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie Consent Tool" på webstedet.
Du kan også permanent gøre indsigelse mod, at Google Ads-konverteringsmåling sætter cookies ved at downloade og installere Google-browser-plugin'et, som du finder på følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Bemærk venligst, at visse funktioner på dette websted muligvis ikke er tilgængelige eller kun er tilgængelige i begrænset omfang, hvis du har deaktiveret brugen af cookies.
Googles privatlivspolitik kan ses her: https://www.google.de/policies/privacy/

12) Webanalysetjenester

12.1 Google (Universal) Analytics
Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), overføres til og gemmes af Google på servere i USA.
Dette websted bruger udelukkende Google (Universal) Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering af IP-adressen ved at forkorte den og udelukker direkte personlig reference. Forlængelsen betyder, at din IP-adresse på forhånd forkortes af Google i EU-lande eller i andre stater, der er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en server hos Google LLC. i USA og forkortet der. Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne med henblik på at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug. I denne proces vil den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google (Universal) Analytics, ikke blive slået sammen med andre Google-data.
Google Analytics gør det også muligt at udarbejde statistikker med oplysninger om alder, køn og interesser for besøgende på webstedet på grundlag af en evaluering af interessebaseret annoncering og med inddragelse af oplysninger fra tredjeparter via en særlig funktion, de såkaldte "demografiske karakteristika". Dette gør det muligt at definere og differentiere brugergrupper på webstedet med henblik på målgruppeoptimering af markedsføringsforanstaltninger. Dataposter, der indsamles via "demografiske karakteristika", kan dog ikke tildeles en bestemt person.
Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Analytics, og om Googles behandling af webstedsdata kan findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle de ovenfor beskrevne behandlinger, især indstillingen af Google Analytics-cookies til at læse oplysninger om den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO. Uden dette samtykke vil Google Analytics ikke blive anvendt under dit besøg på webstedet.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du deaktivere denne tjeneste i "Cookie Consent Tool" på webstedet. Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google om brug af Google Analytics, som forpligter Google til at beskytte dataene om vores besøgende på webstedet og til ikke at videregive dem til tredjeparter.
Ved overførsel af data fra EU til USA henviser Google til Europa-Kommissionens såkaldte standardklausuler om databeskyttelse, som skal sikre overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.
Yderligere oplysninger om Google (Universal) Analytics kan findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

12.2 Google Analytics 4
Dette websted bruger Google Analytics 4, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), til at analysere brugen af websteder.
Når du bruger Google Analytics 4, anvendes der som standard såkaldte "cookies". Cookies er tekstfiler, der gemmes på din terminal og gør det muligt at analysere din brug af et websted. De oplysninger, der indsamles af cookies om din brug af webstedet (herunder den IP-adresse, der sendes af din terminal, forkortet med de sidste par cifre, se nedenfor), overføres normalt til en Google-server og gemmes og behandles der. Dette kan også resultere i overførsel af oplysninger til servere hos Google LLC, som er baseret i USA, hvor oplysningerne behandles yderligere.
Når du bruger Google Analytics 4, indsamles og behandles IP-adressen, der sendes af din terminal, når du bruger webstedet, altid automatisk og som standard kun på en anonymiseret måde, så de indsamlede oplysninger ikke kan relateres direkte til en person. Denne automatiske anonymisering udføres ved, at Google forkorter den IP-adresse, der sendes af din terminalenhed inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) eller andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) med de sidste cifre.
Google bruger disse og andre oplysninger på vores vegne til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om dine aktiviteter på webstedet og din brugsadfærd og til at give os andre tjenester i forbindelse med din brug af webstedet og internettet. I denne forbindelse vil den IP-adresse, der overføres og forkortes af din terminal inden for rammerne af Google Analytics 4, ikke blive slået sammen med andre data fra Google. De data, der indsamles i forbindelse med brugen af Google Analytics 4, opbevares i 2 måneder og slettes derefter.
Google Analytics 4 gør det også muligt at udarbejde statistikker med oplysninger om alder, køn og interesser hos brugerne af webstedet på grundlag af en evaluering af interessebaseret annoncering og med inddragelse af oplysninger fra tredjeparter via en særlig funktion, de såkaldte "demografiske karakteristika". Dette gør det muligt at bestemme og skelne mellem brugergrupper på webstedet med henblik på målrettede markedsføringstiltag. Data, der indsamles via "demografiske karakteristika", kan dog ikke henføres til en bestemt person og dermed heller ikke til dig personligt. Disse data, der indsamles via funktionen "demografiske karakteristika", opbevares i to måneder og slettes derefter.
Al den ovenfor beskrevne behandling, især indstillingen af Google Analytics-cookies til lagring og læsning af oplysninger på den slutenhed, som du bruger til brug af hjemmesiden, finder kun sted, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Uden dit samtykke vil Google Analytics 4 ikke blive anvendt under din brug af webstedet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du deaktivere denne tjeneste via "Cookie Consent Tool" på webstedet.
I forbindelse med dette websted anvendes funktionen "UserIDs" også som en udvidelse af Google Analytics 4. Ved at tildele individuelle brugerID'er kan vi få Google til at generere rapporter på tværs af enhederne (såkaldt "sporing på tværs af enheder"). Det betyder, at din brugsadfærd også kan analyseres på tværs af enheder, hvis du har givet dit tilsvarende samtykke til brugen af Google Analytics 4 i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a DSGVO, hvis du har oprettet en personlig konto ved at registrere dig på dette websted og er logget ind på din personlige konto på forskellige slutenheder med dine relevante loginoplysninger. De data, der indsamles på denne måde, viser bl.a., på hvilken enhedsenhed du klikkede på en annonce første gang, og på hvilken enhedsenhed den relevante konvertering fandt sted.
I forbindelse med dette websted anvendes Google Signals-tjenesten også som en udvidelse af Google Analytics 4. Med Google Signals kan vi få Google til at oprette rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Hvis du har aktiveret "personaliserede annoncer" i dine indstillinger for Google-kontoen og har knyttet dine internetforbundne slutenheder til din Google-konto, kan Google analysere brugsadfærd på tværs af enhederne og oprette databasemodeller på grundlag heraf, hvis du har givet dit samtykke til brugen af Google Analytics 4 i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Dette tager højde for logins og enhedstyper for alle webstedsbrugere, der var logget ind på en Google-konto og foretog en konvertering. Dataene viser bl.a., på hvilken enhed du klikkede på en annonce første gang, og på hvilken enhed den relevante konvertering fandt sted. Vi modtager ingen personlige data fra Google, men kun statistikker, der er udarbejdet på grundlag af Google-signaler. Du har mulighed for at deaktivere funktionen "personaliserede annoncer" i indstillingerne for din Google-konto og dermed slå analysen på tværs af enheder i forbindelse med Google Signals fra. Følg vejledningen på denne side for at gøre dette: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Du kan finde yderligere oplysninger om Google Signals på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
Vi har indgået en såkaldt ordrebehandlingsaftale med Google om vores brug af Google Analytics 4, som forpligter Google til at beskytte dataene om vores webstedsbrugere og til ikke at videregive dem til tredjeparter.
For at sikre overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau, også i tilfælde af overførsel af data fra EU eller EØS til USA og eventuel viderebehandling i USA, henviser Google til de såkaldte standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen, som vi har indgået kontrakt med Google.
Yderligere juridiske oplysninger om Google Analytics 4, herunder en kopi af de ovennævnte standardkontraktbestemmelser, findes på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Analytics 4, og Googles behandling af data fra websteder kan findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

13) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Ads Remarketing
Vores websted bruger Google Ads Remarketing-funktionen til at reklamere for dette websted i Googles søgeresultater og på tredjeparters websteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Til dette formål indsætter Google en cookie i browseren på din terminal, som automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt cookie-id og på grundlag af de sider, du besøger. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i en optimal markedsføring af vores hjemmeside i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.
Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har givet dit samtykke til, at Google sammenkobler din internet- og app-browsinghistorik med din Google-konto og bruger oplysninger fra din Google-konto til at tilpasse de annoncer, du ser på nettet. Hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores websted, vil Google i dette tilfælde bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. Til dette formål vil dine personlige data midlertidigt blive sammenkoblet af Google med Google Analytics-data for at danne målgrupper. Brugen af Google Ads Remarketing kan også indebære overførsel af personoplysninger til servere hos Google LLC. i USA.
Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Ads Remarketing, og om Googles håndtering af data fra websteder findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Du kan permanent gøre indsigelse mod, at Google Ads Remarketing sætter cookies ved at downloade og installere Google-browser-plugin'et, som du finder på følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Yderligere oplysninger og fortrolighedspolitikken vedrørende reklamer og Google findes her:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du deaktivere denne tjeneste i "Cookie Consent Tool" på webstedet eller alternativt følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

14) Værktøj og diverse

14.1 Cookie samtykkeværktøj baseret på Usercentrics teknologi

Dette websted bruger et cookie-tilladelsesværktøj med teknologi fra Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München (i det følgende benævnt "Usercentrics") til at opnå et effektivt brugertilladelse til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver tilladelse.

Ved at integrere en tilsvarende JavaScript-kode får brugerne vist et banner, når de går ind på siden, hvor de kan give deres samtykke til visse cookies og/eller cookie-baserede applikationer ved at sætte et flueben. Værktøjet blokerer indstillingen af alle cookies, der kræver samtykke, indtil den pågældende bruger giver det tilsvarende samtykke ved at sætte et flueben. Dette sikrer, at sådanne cookies kun sættes på brugerens slutenhed, hvis der er givet samtykke.

For at cookie-tilladelsesværktøjet klart kan tildele sidevisninger til individuelle brugere og individuelt registrere, logge og gemme de indstillinger for samtykke, som brugeren har foretaget i en sessionsperiode, indsamler cookie-tilladelsesværktøjet visse brugeroplysninger (herunder IP-adressen), når vores websted kaldes op, og overfører dem til Usercentrics' servere og gemmer dem der.

Denne databehandling udføres i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i en lovlig, brugerspecifik og brugervenlig samtykkehåndtering for cookies og dermed i en lovlig udformning af vores hjemmeside.

Yderligere retsgrundlag for den beskrevne databehandling er desuden art. 6, stk. 1, litra c, i DSGVO. Som den ansvarlige part er vi juridisk forpligtet til at gøre brugen af teknisk unødvendige cookies afhængig af brugerens samtykke.

Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Usercentrics, hvormed vi forpligter Usercentrics til at beskytte data fra besøgende på vores websted og ikke videregive dem til tredjeparter.

For yderligere oplysninger om Usercentrics' brug af data henvises til Usercentrics' privatlivspolitik på https://usercentrics.com/privacy-policy/.

14.2- Google Web Fonts
Dette websted anvender såkaldte webfonte, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i browserens cache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.
Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette kan også resultere i overførsel af personoplysninger til servere hos Google LLC. i USA. På denne måde får Google kendskab til, at vores websted blev besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts anvendes for at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, anvendes en standardskrifttype fra din computer.
Yderligere oplysninger om Google Web Fonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.com/policies/privacy/

14.3 Google reCAPTCHA

På dette websted bruger vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funktion bruges primært til at skelne mellem, om en indtastning er foretaget af en fysisk person eller misbruges af en maskine og automatiseret behandling. Tjenesten omfatter afsendelse af IP-adressen og eventuelt andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten, til Google og udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i at fastlægge det individuelle personlige ansvar på internettet og forebygge misbrug og spam. Brugen af Google reCAPTCHA kan også medføre overførsel af personoplysninger til servere hos Google LLC. i USA.

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles fortrolighedspolitik findes på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

14.4 Google Kundeanmeldelser (tidligere Google Certified Merchant Programme)

Vi samarbejder med Google som en del af "Google Customer Reviews"-programmet. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Dette program giver os mulighed for at indsamle kundeanmeldelser fra brugere af vores websted. Dette indebærer, at vi spørger dig, efter at du har foretaget et køb på vores websted, om du vil deltage i en e-mailundersøgelse fra Google. Hvis du giver dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO, overfører vi din e-mailadresse til Google. Du vil modtage en e-mail fra Google Customer Reviews, hvor du bliver bedt om at vurdere købsoplevelsen på vores websted. Den vurdering, du giver, vil derefter blive samlet med vores andre vurderinger og vises i vores Google Customer Reviews-logo og i vores Merchant Center dashboard. Desuden vil din anmeldelse blive brugt til Google Seller Reviews. Brugen af Google Kundeanmeldelser kan også indebære overførsel af personoplysninger til servere hos Google LLC. i USA.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en meddelelse til den dataansvarlige eller til Google.

Du kan få flere oplysninger om Googles praksis for beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med programmet Google Customer Reviews på følgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Du kan læse flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger i Google Seller Ratings på dette link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14.5- Google Maps
På vores websted bruger vi Google Maps (API) fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land)kort med henblik på at præsentere geografiske oplysninger visuelt. Ved at bruge denne tjeneste får du vist vores placering, og det bliver lettere for dig at finde os.
Når du ringer til de undersider, hvor Google Maps-kortet er integreret, overføres oplysninger om din brug af vores hjemmeside (f.eks. din IP-adresse) til Googles servere og gemmes der; dette kan også indebære overførsel til servere hos Google LLC. i USA. Dette sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind via, eller om der findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive direkte tilknyttet din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din Google-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer dem. Indsamlingen, opbevaringen og evalueringen foretages i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af Googles legitime interesse i at vise personaliseret reklame, markedsundersøgelser og/eller det behovsbaserede design af Googles websteder. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret. Hvis du ikke accepterer, at dine data fremover overføres til Google i forbindelse med brugen af Google Maps, har du også mulighed for at deaktivere webtjenesten Google Maps helt ved at slå JavaScript-applikationen fra i din browser. Google Maps og dermed også kortvisningen på dette websted kan derfor ikke anvendes.
Du kan se Googles brugsbetingelser på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html og de supplerende brugsbetingelser for Google Maps på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Detaljerede oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brugen af Google Maps findes på Googles websted ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

15) Den registreredes rettigheder

15.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig følgende rettigheder (adgangs- og indgrebsrettigheder) over for den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, idet der henvises til det anførte retsgrundlag for de respektive udøvelsesbetingelser:

 • Ret til oplysninger i henhold til artikel 15 i DSGVO;
 • Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i DSGVO;
 • Ret til sletning i henhold til artikel 17 i DSGVO;
 • Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til artikel 18 i DSGVO;
 • Ret til information i henhold til artikel 19 i GDPR;
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i DSGVO;
 • Ret til at tilbagekalde et givet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i DSGVO;
 • Ret til at indgive en klage i henhold til artikel 77 i GDPR.

15.2 RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER INDEN FOR RAMMERNE AF EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF VORES OVERORDNEDE LEGITIME INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION.DU HAR TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORTSÆTTE BEHANDLINGEN AF OPLYSNINGERNE, HVIS VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM ER I DEN REGISTREREDES INTERESSE.NNENNEN KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, VIL VI OPHØRE MED AT BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

16) Varighed af opbevaring af personoplysninger

Varigheden af opbevaringen af personoplysninger bestemmes på grundlag af det respektive retsgrundlag, formålet med behandlingen og - hvis det er relevant - desuden på grundlag af den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen).

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede tilbagekalder sit samtykke.

Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles inden for rammerne af lovbestemte forretningsmæssige eller lignende forpligtelser på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b DSGVO, vil disse data blive slettet rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, for så vidt de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten og/eller der ikke er nogen berettiget interesse fra vores side i fortsat at gemme dem.

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 DSGVO, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Ved behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i DSGVO.

Medmindre andet er angivet i de øvrige oplysninger i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, slettes lagrede personoplysninger på anden måde, når de ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.