About Us

Afbestillingsregler og afbestillingsformular

Forbrugerne har en fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed:

A. Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Peticare GmbH, Kirchstrasse 22, 54472 Monzelfeld, Tyskland, tlf.: +49 (0) 6531 971 9347, fax: +49 (0) 6531 973 621, e-mail: info@peticare.eu) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi straks og senest inden for ti dage efter den dag, hvor vi modtager meddelelse om din annullering af denne kontrakt, tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder).Vi refunderer dig straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din ophævelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varen til os eller til Peticare Logistik GmbH, Kirchstr. 22, 54472, Monzelfeld uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du har tilbagekaldt denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten bortfalder før tid for aftaler om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Generelle bemærkninger

1) Undgå venligst at beskadige og forurene varerne. Returner venligst varerne til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sørge for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med passende emballage.
2) Du må ikke returnere varerne til os med fragt.
3) Bemærk venligst, at de ovennævnte punkter 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Udtrædelsesformular

Hvis du ønsker at opsige kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Peticare GmbH
Kirchstrasse 22
54472 Monzelfeld
Tyskland
Fax: +49 (0) 6531 973 621
E-mail: info@peticare.eu

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbrugeren/forbrugerne

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun for meddelelser på papir)

_________________________
Dato(*) Det overstreges, hvad der er relevant